മുഹമ്മദ് നബി(സ) യുടെ ജീവചരിത്രം 

മുഹമ്മദ്(സ) യുടെ ജീവചരിത്രം വിവരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓഡിയോ ലെക്ചർ സീരീസ് ആണ് ചുവടെ നല്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് . Mp3 ഫോർമാറ്റിൽ ഓഡിയോ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ ഫയലിന്റെയും വലത്തേ അറ്റത്ത് കാണുന്ന ഡൌൺലോഡ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ലോകർക്ക് മാതൃകയായി, സർവ്വ നബിമാരുടേയും നേതാവായി, സ്രഷ്ട്ടാവായ അല്ലാഹു നിയോഗിച്ച ഈ ദൂതനെ കുറിച്ചറിയൽ അറിയിക്കൽ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ബാധ്യതയാകുന്നു.

001. മുഖവുര

play_circle_filled
pause_circle_filled
file size 93.3 MB
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off

002. വംശാവലി-1

play_circle_filled
pause_circle_filled
file size 40.5 MB
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off

003. വംശാവലി-2

play_circle_filled
pause_circle_filled
file size 76.9 MB
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off

004. വിശ്വാസ പശ്ചാത്തലം-1

play_circle_filled
pause_circle_filled
file size 43.0 MB
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off

005. വിശ്വാസ പശ്ചാത്തലം-2

play_circle_filled
pause_circle_filled
file size 54.1 MB
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off

006. ശൈശവം

play_circle_filled
pause_circle_filled
file size 37.6 MB
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off